EDCA Time Keepers

Timekeepers and Assistant Timekeepers are a vital component in the discipline of time trialling. This list is intended to assist organisers in finding a timekeeper. Contact can be made via the club secretary.

If you are interested in learning to be a timekeeper, please speak to your nearest (full) timekeeper, or contact Don Saunders.


TIMEKEEPERS

Anglia Velo      

     Nick Dunkley (Asst)                                

     Stephen Penney (Asst)


CC Breckland                  

    Heidi Davis

     Andy Moore

     Emily Osbourne

Don Saunders

Heather Saunders


CC Sudbury                     

     Geoff Morse

Robin Weaver

Brian Webber

Linda Pillett (Asst)

Alison Steed (Asst)


Diss & District CC           

     Bob Hayward

     Mick Madgett

     Ms Jo Caruth (Asst)

     Andy Gray (Asst)

     Bob Manning (Asst)

     M Milodowski (Asst)


East Anglian CC 

     Philip Hollingsworth

     Carl Read

     Barry Smith


Ely & Dist. 

     Martin Holland


Epic Orange

     Dan Blackburn (Asst)

 

Godric 

     Peter Milner

     Paul Vergette (Asst)


Great Yarmouth CC 

     John Parker

     Lynn Evans (Asst)

     Norman Harlow (Asst)

     Tim Parker (Asst)


Ipswich BC 

     Keith Hill

     Mark Salter


Kings Lynn CC 

     Glyn Allum

     Owen Crisp

     Simon Hardy (Asst)

     Steve Twell (Asst)


Newmarket C&TC 

     Nigel Barber (Asst)


North Norfolk Whlrs 

     John Chambers 

     Peter Church

     Naomi Luca (Asst)

     Mike Padfield (Asst)

     Nigel Walsh (Asst)


Norwich ABC 

     Mike Johnson

     Jenny Lusher

     Richard Smith

     Christine Cooke (Asst)

     Tony Howes (Asst)


Plomesgate CC 

     Trevor Figgitt

     Pete Whelan

     Bev Whelan (Asst)


Stowmarket & District CC

     John Adams

     Graham Berry (Asst)

     Gary Buckle (Asst)


Team Swift 

     Sally Withey (Asst)


Team Velovelocity 

     Daniel Bloy (Asst)


Tricycle Assn. (East) 

     Fergus Muir


VC Norwich 

     Bob Carter (Asst)

     Mike Farrington (Asst)

David Moore (Asst)


West Suffolk Whlrs 

     Neville Pettitt

     Ron Back (Asst)

     D Ballam (Asst)

     Neil Lancaster (Asst)


Wisbech Wheelers 

     G. R. Patrick

     Mrs Hazel West

     B Cundy (Asst)

     I Higham (Asst)


Wolsey  RC 

     Mike Havard

     Colin Kindred

     Daryl Butcher (Asst)

     Jim Stow (Asst)